Požární ochrana

Poskytujeme služby na úseku požární ochrany v oblastech zpracování a vedení dokumentace požární ochrany, provedení preventivních  požárních prohlídek. Dále provádíme  pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany. Podle požadavku zpracujeme požárně bezpečnostního řešení ke stavebnímu řízení.
Dále Vám můžeme nabídnout věcné prostředky požární ochrany, jako například požární hadice, hydrantové systémy, hasící přístroje a jiná požární příslušenství podle požadavků zákazníka.
Provádíme poradenskou a zprostředkovatelskou činnost v oblasti požární ochrany, kontrolu provozuschopnosti požárních ucpávek, opravu a instalaci požárních ucpávek, dodávku a montáž hasících přístrojů a hydrantových systémů.